Algemene voorwaarden en reglementen van de Bearsports Trails

1. Deelname geschiedt op eigen risico.
2. Deelname en toegang tot de ravitailleringposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
3. De route wordt niet op een afgesloten parcours gelopen. Respecteer mede trail gebruikers zoals wandelaars. Zij hebben net zoveel recht om de paden te gebruiken.
4. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
5. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
6. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd tijdens de tussenstop en/of finishlocatie
7. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Uitzondering hierop zijn de kids trails (zie leeftijden bij inschrijving) en de 5km van de Alfa Bear Trail (12 jaar).
8. De inschrijving is pas definitief na betaling. De betaling geschiedt direct bij de inschrijving via Sqmtime.com.
9. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
10. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een zodanige tocht te ondernemen.
11. Bij de verzorgingsposten worden geen bekertjes gebruikt maar dient u zelf een bekertje mee te nemen. De organisatie stelt voor 3 euro een opvouwbaar bekertje beschikbaar.
12. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
13. Indien een deelnemer een of meerdere product(en) bij zijn/haar inschrijving besteld heeft en dit niet bij het evenement afgehaald heeft, dan dient de deelnemer zich binnen 24 uur na het evenement te melden via info@bearsports.nl om dit product alsnog te ontvangen. Verzendkosten zijn in dit geval voor de deelnemer.
14. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn naam en eventueel leeftijdscategorie in uitslagen en op een deelnemerslijst komt te staan.
15. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen.
16. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
17. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.
18. Bij de inschrijving zullen wij vragen om een aantal persoonsgegevens. Bearsports gebruikt deze gegevens voor de verwerking van uw inschrijving en om informatie te verstrekken over het evenement. Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u te informeren over andere evenementen die wij organiseren. Bearsports gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Tenzij nadrukkelijk aangegeven in het inschrijfproces, zoals een donatie aan Natuurmonumenten.
19. Deelnemers die tijdens de wedstrijd besluiten om een andere afstand te lopen maken geen kans op het podium. Vooraf aangegeven wijzigingen, middels een mutatieformulier, komen wel in aanmerking voor een podium
20. Indien een deelnemer per ongeluk niet de gehele route loopt zoals Bearsports deze aangeduid heeft, beslist Bearsports of de deelnemer nog in aanmerking komt voor een eventueel podium en in de uitslagen wordt opgenomen.

Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement en welke tevens gelden als algemene voorwaarden.


 ANNULERINGSVOORWAARDEN BEARSPORTS

 Je kunt jouw inschrijving ZELF annuleren of aanpassen. Dit gebeurt via je SQM Time Account. We retourneren in geen enkel geval het inschrijvingsbedrag